premi alfons de borja 2024
escultura i pintura

A partir del dia 1 de març i fins al 30 d'abril es podran presentar les candidatures d'aquelles persones i institucions mereixedores del 13è Premi Alfons de Borja (any 2024).

 

El Jurat donarà a conèixer a la persona o institució guardonada abans del dia 9 de maig, i l'acte de lliurament tindrà lloc durant l'any 2024.

 

Objecte del Premi Alfons de Borja

El guardó reconeix aquelles persones o institucions que amb el seu treball han contribuït al desenvolupament humà i social de la seva comunitat des del punt de vista econòmic, polític, mediambiental, cultural o d'altres i, que s'hagin regit en les seves actuacions pels valors d'igualtat, justícia, rigor i excel·lència que inspiren a la Universitat.

 

Més informació informació sobre el Premi Alfons de Borja i guardons dels anys anteriors: aquí

 

 

 

PREMI ALFONS DE BORJA (1)

ABOUT

This award recognises those persons or institutions who, with their work, have contributed to the human and social development of their community in economic, politic, environmental, cultural or other terms, and whose actions have been guided by the values of equality, justice, rigour and excellence that are inspired by the University of Lleida.

Editions

 

ALFONS DE BORJA

The award is named after Alfons de Borja, who was elected Pope as Callitxius III in 1455. He is one of the most distinguished graduates and profesors of the University of Lleida.

Studies and career at the University of Lleida - Estudi General de Lleida (1409 -1423):

  • Student of Law and Theology 
  • Profesor
  • Vice-Chancellor

 In 1424 he resigned his position at the University and dedicated his service to the Aragonese king.

 

History of the University of Lleida

 

Corporate Sponsors

 Universitat de Lleida