Partnerships and Collaboration Agreements

Professional associations, business organizations and companies:

  • Banco Santander
  • Economists: Conveni Col·legi d'Economistes de Catalunya
  • Industrial Engineers: Conveni amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics de Lleida
  • Agricultural Engineers: Conveni amb el Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
  • News Media Company: Conveni amb el Grup Segre - Premi Alfons de Borja
  • Chamber of Commerce: Conveni amb la Cambra de Comerç de Lleida
  • Administrative Agents: Conveni amb el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de  Catalunya
  •  University of Lleida

 

Programa Santander Alumni UdL per a l'ocupabilitat

dels titulats i les titulades de la Universitat de Lleida

 Universitat de Lleida