Curs 2017/18

Activitats de formació per a antics alumnes i l'estudiantat de la UdL

4.Cerca eficient de feina online: ús de les xarxes socials, LinkedIn i la marca personal.

 

 • 4a edició. Aula amb ordinadors.
 • Resum de l’activitat: Eines d’inserció laboral (fer contactes i publicitar la vàlua professional) per a titulats universitaris a les xarxes socials i especialment a LinkedIn la plataforma de contractació de personal i d’ofertes de feina més important del món. I com crear i comunicar una marca personal/professional atractiva per a les empreses
 • Places: 15
 • Matrícula del fins el 2 d'abril del 2018
 • Sessions: 2 sessions presencials de 3h
 • Hores: 6 hores presencials +  consultes de tutoria online.
 • Dates: 5 i 12 d'abril.
 • Horari de tarda: 16h – 19h
 • Lloc: Campus de Cappont – Edifici Polivalent - Aula d'ordinadors 1.01
 • Matrícula: aquí
 • Preu Alumni UdL: 15€ per a garantir l'assistència (diners íntegres per a formació).
 • Preu NO Alumni UdL: 50€
 • Programa:

 

OBJECTIUS Conèixer i utilitzar de forma eficient les eines de Linkedin i la seva combinació amb altres xarxes socials i blogs. LinkedIN és la plataforma online més important de selecció de personal i de creació de networking professional. Utilitzar les eines online de la UdL d'ocupabilitat i carrera professional. Comunicar de forma eficient les habilitats i experiència professional.

CONTINGUTSI- La importància de comunicar el potencial professional a les xarxes socials: la identitat digital. II-Descripció de les eines de funcionament de Linkedin i la seva relació amb altres xarxes socials, webs i blogs personals. III- Com crear la marca personal/professional: comunicar de forma eficient el teu CV per posicionar-te correctament al mercat laboral. IV- Eines per al networking: interactuar i crear una xarxa de professionals i empreses per cercar feina. V-Seguretat online.

 

 

3. Taller d'intel·ligència emocional i Mindfulness per al talent personal i professional

 

 • 2a edició.
 • Resum de l’activitat: Conèixer el propi talent ajuda a fonamentar la concreció del projecte personal i professional. El Mindfulness i el treball de la intel·ligència emocional poden esdevenir les eines claus en aquest treball.
 • Places: 10
 • Matrícula del fins el 7 d'abril del 2018
 • Sessions: 3 sessions presencials de 2h
 • Hores: 6 hores presencials +  consultes de tutoria online.
 • Dates: 10, 17 i 24 d'abril.
 • Horari de tarda: 18h – 20h
 • Lloc: Campus de Cappont – Edifici Polivalent - Aula 1.03
 • Matrícula: aquí
 • Preu Alumni UdL: 15€ per a garantir l'assistència (diners íntegres per a formació).
 • Preu NO Alumni UdL: 50€
 • Programa:

 

OBJECTIUS : 1. Valorar la importància del talent personal i la necessitat de la seva projecció al projecte professional com a fonament de l'automotivació. 2. Conèixer les bases del Mindfulness per fomentar l'autoconeixement i l'autoregulació personal al món laboral i personal. 3. Adquirir eines per comunicar la teva vàlua professional, habilitats i valors.

 

CONTINGUTS I-El talent per a l'emprenedoria i l'ocupabilitat. Conèixer el teu talent. Capacitat de desenvolupar tasques diverses. Competències. Gestionar conflictes. II-Mindfulness per a l'autoconeixement i autoregulació. Fonaments de la intel·ligència emocional com a mitjà de la identificació del seu talent personal. III-Elaborar i presentar el propi projecte professional.

 

2. Anglès: Redacció de Currículum Vitae i cartes de presentació i afrontar una entrevista de feina.

 

 • 5a edició.
 • Resum de l’activitat: Taller pràctic  d’anglès de redacció del CV  i la carta de presentació amb vocabulari per afrontar un procés de selecció. Retorn comentat del CV i la  carta.
 • Places: 6
 • Matrícula del 23/novembre de 2017 a 16 de gener del 2018
 • Sessions: 3 sessions presencials de 2h
 • Hores: 6 hores presencials + presentació de treballs semipresencial + consultes de tutoria.
 • Dates: 26 de gener, 2 de febrer i 9 de febrer.
 • Horari de tarda: 16h – 18h
 • Lloc: Campus de Cappont – EPS - Aula 2.06A
 • Matrícula:aquí
 • Preu Alumni UdL: 15€ (garantir assistència)
 • Preu NO Alumni UdL: 50€
 • Programa: MT-ESTRATEGICA-REDACCIÓ DE CURRICULUMS I CARTES EN ANGLÈS

 

 

1. L’entrevista de feina: Tècniques eficients per superar-la i realització d’un cas pràctic. Simulació d'una entrevista real amb un directiu de recursos humans i tutoria personalitzada.

 

 • Resum de l’activitat: Gravació d’una entrevista de feina amb un director/a de recursos humans d’una empresa (30 minuts) i tutoria personalitzada a partir de l'anàlisi de l'entrevista, comentant els punts forts i els que cal millorar  .
 • Dates i horaris

 • 1a sessió. Taller i teoria.
  • 17/novembre 2017 de 15.30 a 19.30h
  • Aula: Facultat de Dret, Economia i Turisme. Aula 3.32
 • 2a sessió. Entrevista individual de 30 minuts per cada alumne (serà assignada desprès de la primera sessió).
  • Entrevista1: 28/novembre. Horari: 09h a 11.30h
  • Entrevista2: 29/novembre. Horari: 16h a 18.30h
  • Entrevista3: 30/novembre. Horari: 16h a 18.30h
  • Aula: Edifici Polivalent (Cappont). Espai 0.25 Sala de delegacions i videoconferències
 • 3a sessió. Revisió individualitzada de la gravació de l’entrevista. 30 minuts. 2 grups. (serà assignada desprès de la primera sessió).
  • 15/Desembre. Horari: 15h a 20h
  • 18/Desembre. Horari: 08h a 13h
  • Aula: Edifici Polivalent (Cappont). Espai 0.25 Sala de delegacions i videoconferències

Programa Santander Alumni UdL per a l'ocupabilitat

dels titulats i les titulades de la Universitat de Lleida

 Universitat de Lleida