Alumni UdL - Associació d'Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida

Una comunitat per al creixement professional i la difusió del talent de la nostra Universitat

Alumni UdL és una associació sense ànim de lucre, constituïda l'any 2001, que té com a raó d'existir impulsar el creixement professional dels antics alumnes de la Universitat de Lleida, garantir-ne la vinculació amb la Universitat i reivindicar la qualitat dels estudis, la recerca i la docència de cadascun dels seus centres, tal com ho recullen els seus Estatuts (+).

Per assolir els seus fins, Alumni UdL ofereix una sèrie de serveis i activitats per:

Enfortir el sentiment de pertinença a una mateixa comunitat i generar sinergies entre els seus membres.

Millorar les oportunitats laborals, les iniciatives empresarials i la carrera professional.

Facilitar les eines necessàries per al creixement personal i satisfer les inquietuds intel·lectuals.

Comunicar i difondre el coneixement i la innovació que es generen a la Universitat de Lleida.

 

Alumni UdL guiarà la seua activitat d'acord amb els mateixos principis pels quals es regeix la Universitat de Lleida [article 3 dels seus Estatuts (+)]:

“Per acomplir la seua missió, i d’acord amb els principis esmentats, la Universitat de Lleida assumeix com a finalitats pròpies la difusió de la cultura, l’estímul del desenvolupament científic, la formació dels professionals, la consecució d’una societat més justa i el respecte als drets humans i a la pau.“

L'Associació està oberta a tota la ciutadania per a l'assoliment dels objectius i les finalitats recollides als seus Estatuts, i també adquireix el compromís d'atendre a l'interès general de promoure:

La igualtat d'oportunitats de les persones en tots els àmbits de la societat, la ciència i l'economia.

La defensa dels drets humans i la lluita contra la seva vulneració.

La protecció del medi ambient i accions per aconseguir una economia compromesa amb el desenvolupament sostenible.

⋅  El foment de la formació, l'educació i l'esperit investigador.

 

L'any 2016, Alumni UdL va ser declarada entitat d'utilitat pública, amb els beneficis i obligacions fiscals que això comporta (+).

 

Quedem a la teva disposició. Pots fer-nos arribar les teves consultes i aquells suggeriments que consideris més adients  per millorar el catàleg de serveis:

  • Correu electrònic: alumni@udl.cat
  • Telèfon: 973 70 23 56
  • Presencialment al despatx 3.57 del Campus de Rectorat.
  • Formulari de consultes i suggeriments: prem aquí

 

Imatge (Facultat de Dret, Economia i Turisme) - Trobada d'antics alumnes de Dret - 2018