2 places lliures al grup de conversa en anglès per als membres d'Alumni UdL, amb una professora de suport a l'aula

Descargar pdf

Inscripció a 2 places lliures per 4 sessions del Grup de conversa en anglès

 

♦ GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS: PRÀCTICAR I MILLORAR HABILITATS DE COMUNICACIÓ ORAL (MENTRE FEM UN CAFÈ)

 

- Inscripcions fins al 6 de març de 2024 (+) Adjudicació: per rigorós ordre d'inscripció i acreditació del nivell B1 o B2 d'anglès.

- Sessions pendents: 21 de març | 18 d'abril | 16 de maig | 20 de juny

- Horaris: 19 h a 20.30 h

- Preu per als membres d'Alumni UdL: 15€ (bonificat i inclou cafè/begudes).

- Preu general: 60€.  (No bonificat)


 

- Descripció:

Grups de conversa en anglès reduïts, de 12 persones, per als membres d’Alumni UdL amb la col·laboració amb l’Institut de Llengües de la UdL

♦ Coordinada i amb el suport d'una professora a l'aula.

♦ Espai adaptat a les necessitats d'un grup reduït i per a prendre un cafè/begudes.

 

- Objectiu:

Practicar l’expressió oral en anglès en un ambient distès, però dirigit per professorat expert. Es requereix disposar del nivell B1 - B2.

 


 

- Destinat a membres d'Alumni UdL. En el cas que quedin places vacants s'acceptaran titulats/des de la UdL i ciutadania.

 


 

- Durada: 4 sessions de 90 minuts. 1 cop al mes.

- Dates:  25 de gener | 15 de febrer | 21 de març | 18 d'abril | 16 de maig | 20 de juny

- Horari: 19 h - 20.30 h

- Lloc:  Edifici del Rectorat de la UdL - Sala de Juntes del 2n Pis (excepte el 25 de gener)

 


 

- Preu:

  a) Preu per als membres d'Alumni UdL: 15€ (bonificat).

Important. només són membres d'Alumni UdL aquelles persones que paguen la quota anual i s'han inscrit a Alumni UdL

 

  c) Preu per a titulats/des de la UdL dels anys 2023 i 2024: 15€ (bonificat).

Important. només per aquelles persones que han donat el seu consentiment a rebre informació d'Alumni UdL al sol·licitar el títol.

 b) Preu general: 60€.  (No bonificat)

Important: si ets titulat/da de la UdL, abans de tot  consulta si ets membre d'Alumni UdL.

 


- MATRÍCULA: PROCEDIMENT I SELECCIÓ

 

1r. Emplenar i enviat el formulari: abans del 10 de gener de 2024 (premeu aquí)

 

2n. Adjuntar el certificat/document que acrediti el nivell B1 o superior d'anglès.

 

3r. Esperar la resposta d'acceptació al curs. Requisits per l’admissió (ordenats d'acord amb les preferències per ser acceptat/da):

1 - Per ordre rigorós d'inscripció.

2 - Tenir el nivell B1 o superior d'anglès.

3 - Ser membre d'Alumni UdL (si queden places disponibles es passarà als candidats 4 i 5)

4 - Titulat/da de la UdL dels anys 2023 i 2024.

5 - En el cas que quedin places vacants s'acceptaran titulats/des de la UdL i ciutadania.

 

 

4t. Fer el pagament del curs: una vegada es tingui la confirmació de l’admissió.

 


 - CONSULTES I INFORMACIÓ:

 

♦ Correu: alumni@udl.cat

♦ Telèfon: 973702356

♦ Web de la matrícula: alumniud - santanderopenacademy

♦ Web Alumni UdL: https://alumni.udl.cat/ca/

 


 

Patrocina: